Antik érmék

Antik érmék

Antik érmék kínálatába a Bizánci Birodalom és a Római Birodalom pénzei tartoznak. Hazánkban igen keresettek a Római Császárság arany és ezüst pénzei, illetve a különböző bronzból készült aprópénzek. A római érmék értéke ritkaságuk, minőségük és tartásuk függvénye. A gyűjtők többsége egy szépen kidolgozott portrét többre értékel, mint az érme egyéb részeit, mint például a peremfeliratot. Az akkori technikai fejlettség ellenére az ókori pénzművesség mesterei tökéletes arcképeket, portrékat alkottak az érmékre. Az ő segítségükkel, így tökéletesen beazonosítható a legtöbb ezüst és arany pénz, annak ellenére, hogy évszámok nem szerepeltek az érméken.

Középkori érmék

Középkori érmék

A középkori pénzverés hazánkban I. István királyunk uralkodásától az Erdélyi Fejedelemség megalakulásáig terjedő időszak. A magyar pénzverés alapjait I. István fektette le, mely végigkísér bennünket az összes Árpád-házi uralkodó pénzverésénél. Az Árpád-házi pénzverés fő jellegzetessége, hogy szinte kizárólag csak ezüstből készültek az érmék. Az Árpád-ház kihalása után a vegyes házakból származó uralkodók irányították az országot. Első vegyesházi uralkodónk Károly Róbert, akinek pénzreformja teljesen új színt vitt a magyarországi pénzverésbe. Bevezetésre kerültek a velencei fiorina mintájára vert arany pénzek, az aranyforintok.

Habsburg érmék

Habsburg érmék

A Habsburg Birodalom fennállását I. Rudolf német király 1273-ban kezdődő uralkodásától számítjuk. Habsburg Birodalom alatt a Habsburg-ház kezén levő államok összességét értjük, mely területe a mai Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, kelet Német- és észak Olaszország egyes területeit foglalta magába. A Habsburg uralkodók között a legismertebbek közé tartozik Mária Terézia és Ferenc József. A Habsburg pénzek gyűjtői az arany dukátok, az ezüst tallérok, krajcárok és denárok széles kínálatából válogathatnak.

Utánveretek

Ferenc József érmék

Az Osztrák-Magyar Monarchia legkiemelkedőbb uralkodója I. Ferenc József, aki tizennyolc évesen került a magyar trónra. Arany, ezüst és réz pénzérméi a legismertebbek és a legkeresettebbek hazánkban. Ezt a gyűjtési területet a magyar veretek mellett osztrák és olasz veretek is szélesítik. A legkedveltebb pénz érmék nem csak a gyűjtők, hanem a befektetők számára is az arany 10 és 20 koronások, az ezüst forint és korona pénzek, valamint az ezüstből és rézből készült aprópénzek a krajcárok és a fillérek.

Modern érmék

Emlékérmék

A Magyar Nemzeti Bank az 1946. évtől bocsát ki névértékkel rendelkező arany, ezüst és színesfém emlékérméket. A piaci viszonyokhoz alkalmazkodva az érmék különböző névértékkel kerültek és kerülnek a mai napig kibocsátásra. Emlékérme jellegük abból adódik, hogy egy történelmi eseményt közvetítenek, avagy egy történelmi személyiségre, nemzeti értékre emlékeznek. A névértékkel rendelkező érmék Magyarország teljes területén hivatalos fizetőeszközök. Mindezek ismerete, numizmatikai értékük, valamint a pénzek szépsége miatt nem használjuk a mindennapi forgalomban.

Bankjegyek

Bankjegyek

A papír alapú fizetőeszközök megjelenése a Habsburg Birodalom vonatkozásában Mária Terézia nevéhez köthetőek. Ezen korai bankók előfordulása nagyon ritka, többségükben minta, klisé formájukban maradtak fenn a mai gyűjtők számára. A magyarországi papírpénzek a későbbi korokban korszakokhoz köthetőek. Ezek:

• Szabadságharc bankói (Kossuth és Almásy bankó 1848-1849)
• Gulden (1759-1891)
• Korona pénzrendszer (1892-1926)
• Pengő pénzrendszer (1926-1946)
• Forint pénzrendszer (1946-    )

Az 1996-os évtől kezdődően már modern forint bankjegyekről beszélünk. Ezen papírpénzek ismételt megújítása a technológiai fejlődés és a hamisítások visszaszorítása érdekében napjainkban vette kezdetét és címletenként újul meg.

Üdvözlöm az
oldalunkon!

Halbauer Ivett vagyok. Édesapám érme és bankjegy gyűjtői szenvedélye szerettette meg velem a numizmatikát. Gyerekkorom óta érdekel a történelem, régész vagy történész szerettem volna lenni. Édesapám gyűjteményét szemlélve megismerkedtem a régi pénzekkel, azok történetével, történelmével és minden szépségével. Az új ismeretek hatására szereztem meg az ékszerbecsüs majd a numizmatikai becsüs képesítéseket.

További tudnivalók

Blog

Elindítottuk 2018. március 31-ig tartó akciónkat, mely szerint minden héten 5 db különböző termékünk 5-20%-os kedvezménnyel vásárolható meg webáruházunkban.
Megújult weboldalunk
Szeretettel köszöntünk minden régi és új látogatót megújult weboldalunkon! Numizmatikai webáruházunk mellett most egy új weboldallal szeretnénk kedveskedni az érdeklődőknek. Reményeink szerint még egyszerűbbé és kényelmesebbé tehetjük a gyűjtő...

Érme
felvásárlás

Van a padláson vagy a fiókban régi pénzérméje vagy bankjegye?
Készpénzért vásárolunk érméket, arany solidust, aranyforintot, Ferenc József arany és ezüst forintokat és koronákat, dukátokat; ezüst pénzeket, dénárokat, tallérokat; valamint papírpénzeket, korona, pengő és forint bankjegyeket. Numizmatikai gyűjteményeket, hagyatékokat is vásárolunk készpénzért.

Kapcsolat űrlap

Kép alapján is végzünk értékbecslést. Küldje be talált vagy örökölt pénz érméiről vagy bankjegyeiről készült képeit egy előzetes ingyenes értékbecslésre!

Bővítené gyűjteményét?

Webáruházunk kínálatában válogathat a különböző numizamtikai termékeink között: aranyforintok, Árpád-házi és Vegyesházi ezüst dénárok, obulusok, Habsburg ezüst tallérok és arany dukátok; Ferenc József arany és ezüst koronák, forintok. Széles körben kínálunk magyar ezüst és arany névértékkel rendelkező emlékérméket.
Gyűjteménye hiányzó darabjainak felkutatásában szívesen segítünk!