A Szózat megzenésítésének 175. évfordulója

A Szózat a Himnusz mellett második nemzeti énekünk. A költeményt Vörösmarty Mihály 1836-ban írta, a magyar műdalok atyjának tartott Egressy Béni 1843-ban zenésítette meg. A korabeli Nemzeti Színház ekkor hirdetett nyílt, jeligés pályázatot az addigra már ismert és népszerű költemény megzenésítésére.

Egressy Béni „Minden ember legyen ember és magyar!” jeligével nyújtotta be művét, melyet két másik szerzeménnyel együtt a bíráló bizottság – soraiban a költő, Vörösmarty Mihály, Erkel Ferenc és Mosonyi Mihály zeneszerző – közönségszavazásra bocsátott. A kiválasztott darabokat 1843. május 10-én szólaltatták meg. A zsűri által három legjobbnak ítélt mű között a bemutatón a közönség szavazata döntötte el a sorrendet. „S alig énekeltek el négy sort, a közönség zajos tapsra tört ki újra meg újra…” (Részlet a Regélő – Pesti Divatlap korabeli beszámolójából.) A pályázat jeligés volt, így a szerző kilétére csak az eredményhirdetés után derült fény.

A nyertes pályamű korának dallami-ritmikai lenyomata, a korszellemhez illeszkedett, így hamar népszerű „nemzeti dalként” ismerték. Bár kritikai észrevételeket is kapott, a 19. század második felétől, sőt a 20. században is több zeneszerző idézte vissza a mű egy-egy motívumát, leginkább kezdődallamát. Mindez szép kifejeződése annak, hogy a Szózat dallama elfogadottá, a vers mondanivalójával együtt a magyarság megtartásának, fennmaradásának hangzó jelképévé vált.

Vörösmarty Szózatának hangvétele széles látókörű, kifejezi, hogy bárhol a világon lehetünk magyarok. Dinamikus, a cselekvő ember, a tetterő éneke. Örökérvényű sorait Egressy Béni verbunkos zenére épülő és a korhangulatot jól megragadó zenéje felerősíti.

Az előlap fő motívumaként Vörösmarty Mihály félalakos ábrázolása (melyet Barabás Miklós festménye ihletett) jelenik meg nemzeti lobogóval a háttérben. Bal oldalon Magyarország címere, jobb oldalon a Szózat eredeti kéziratából vett idézet és a költő kézjegye látható.

A hátoldal központjában a Szózat zeneszerzőjének, Egressy Béninek a félalakos ábrázolása jelenik meg, melyet szintén Barabás Miklós festménye ihletett, háttérben az egykori Nemzeti Színház épületével, ahol a darab ősbemutatójára került sor. A „175 ÉVES A SZÓZAT ZENÉJE” felirat utal a kibocsátás apropójára. Egressy alakja mellett fent a Szózat kottájának részlete, lent Egressy kézjegye található. Az emlékérmét Kereszthury Gábor éremtervező művész tervezte.

Kínálatunk megtekintése az alábbi linken

2018 Szózat 10000 forint ezüst emlékérme

Forrás:
Magyar Pénzverő Zrt.