Semmelweis Ignác 10.000 forint

Semmelweis Ignác Fülöp jómódú családba született 1818. július 1-én, Semmelweis József fűszerkereskedő és Müller Terézia ötödik gyermekeként.

Középiskoláját a Budai Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumban végezte. 1837-ben beiratkozott a bécsi egyetem jogi karára, de apja elképzeléseinek ellenére, aki hadbírói pályát szánt fiának – még ugyanabban a tanévben átiratkozott az orvosi karra és medikus lett.

Semmelweis Ignác, az „anyák megmentője”, a világon elsőként statisztikai adatok és saját tudományos kutatásai, megfigyelései alapján felfedezte, hogy a gyermekágyi láz nem járvány, hanem az orvosok által terjesztett fertőzés. Ok-okozati kapcsolattal igazolta, hogy az addig kiemelkedően magas halálozási arányszámmal járó gyermekágyi láz, illetve az azt okozó fertőzés a szülő nőkkel kapcsolatba kerülő személyek gondos kézfertőtlenítésével megelőzhető. A klórmeszes kézmosás szigorú bevezetésével az általa vezetett szülészeti osztályon 25-30%-ról 1%-ra esett vissza a halálozási arány.

Az általa javasolt prevenció forradalminak számított, 30 évvel megelőzte korát, de módszerét nehezen fogadta el az akkori orvostudomány. A sebészeti antiszeptikus elv előfutára és az aszeptikus nőgyógyászati és szülésvezetési gyakorlat megteremtője volt. Felfedezését és elméleteit csupán 1877-től, Louis Pasteur és Robert Koch (bakteriológia) illetve Joseph Lister (antiszeptikus műtétvezetés) munkássága hatására kezdték elismerni és alkalmazni.

Semmelweis Ignác az egyik legismertebb magyar a világon, 1906-ban utcát neveztek el róla Budapesten, a budapesti orvostudományi egyetem (1969) illetve egykori munkahelye, a bécsi női klinika (1991) is az ő nevét vette fel. Sőt az ő emlékét őrzi a 4170 Semmelweis kisbolygó elnevezése is.

1965-ben szülőházát múzeummá alakították, amely ma is működik Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár néven.

Az UNESCO 2013-ban felvette az „anyák megmentőjének” a gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezését és annak 1847 és 1861 között keletkezett primer dokumentumait „A világ emlékezete” program kitüntetettjeinek 1992-től bővülő listájára.

Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsátott ki.

Az emlékérme előlapján központi motívumként Semmelweis félalakos portréja jelenik meg háromnegyedes profilból ábrázolva, mellette kézjegye látható. Az alsó körfeliratként szereplő 1818-1865 évszámok születési és halálozási évére utalnak.

A hátlap központi motívuma egy elképzelt kórházi jelenet – előtérben Semmelweis Ignác, amint klórmésszel fertőtleníti a kezét, míg a háttérben egy gyermekét dajkáló édesanya – ábrázolása jelenik meg. Különös hangsúlyt kap az előtérbe helyezett klórmeszet tartalmazó üvegcse, valamint a kézmosás ábrázolása. Az emlékérmét Kereszthury Gábor éremművész tervezte.

Semmelweis Ignác 10000 forint