A Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója

A Pécsi Tudományegyetem 2017. szeptember 1-jén ünnepli az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulóját, mely nap 2017-től a Magyar Felsőoktatás Napja is.

1367. szeptember 1-én kelt oklevélben engedélyezte V. Orbán pápa Nagy Lajos magyar királynak a pécsi egyetem megalapítását. A püspöki székhelyen felállított felsőfokú oktatási intézmény (studium generale) három fakultással kezdte meg működését, és rövid fennállása dacára egy új korszak kezdetét jelentette a magyar művelődésben és oktatásban. A történelem viharai miatt a XVIII. század végétől folyik Pécsett újra felsőoktatás, de igazi egyetemi képzés a pozsonyi egyetem 1923-as Pécsre helyezésével indult újra. A két háború között a pécsi egyetem nemzetközi hírű professzorokkal büszkélkedhetett – Kerényi Károly, Thienemann Tivadar, Halasy Nagy József és mások.

A Pécsi Tudományegyetem a Tanárképző Főiskola integrálásával 1982-től lett Janus Pannonius Tudományegyetem. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola, majd 2000-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola bekapcsolódásával alakult ki a mai tízkarú egyetem, amely a mezőgazdasági képzésen kívül majd minden felsőoktatási területet magába foglal. Jelenleg a pécsi egyetem az egyik legnagyobb hallgatói létszámú magyar felsőoktatási intézmény. A Pécsi Tudományegyetem tehát egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen jött létre, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik. A bolognai képzési rendszer révén a hallgatók részesei lehetnek egy dinamikusan fejlődő, átjárható európai oktatási rendszernek. A hagyományos főiskolai és egyetemi képzések helyett a diákok előbb alapképzési (BA, BSc) végzettséget kapnak, majd mesterképzési diplomát (MA, MSc) szerezhetnek, s ha a tudomány érdekli őket, akár doktori képzésre (PhD, DLA) is jelentkezhetnek.

A Pécsi Tudományegyetem az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme, hatalmas szakmai kutató bázissal. A Szentágothai János Kutatóközpont a természettudományi és orvostudományi kutatás számos területének ad otthont. Az egyetemi karokon 22 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel. A Pécsi Tudományegyetem fontos szerepet tulajdonít a tehetséggondozásnak. A szakkollégiumok és tudományos diákkörök célja a diákok tudományos munkájának támogatása.

A Magyar Nemzeti Bank az egyetem alapításának 650. évfordulója előtt tisztelegve 10.000 forintos ezüst és 2.000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki.

Az emlékérme előlapjának fő motívuma Vilmos pécsi püspök címere, háttérben az eredeti alapító okirat látványképével. A hátlap középpontjában a Rektori Hivatal főbejárata, az épület északi homlokzata jelenik meg. A jobb oldalon az alapító okirat részlete olvasható, amelyet középen egy Anjou-liliomot megjelenítő sáv vág ketté. Az emlékérmét Szabó Virág szobrászművész tervezte.

Kínálatunk megtekintése az alábbi linken

Forrás: Magyar Pénzverő Zrt.