II. József magyar király a numizmatika szempontjából

1741. március 13-án született Bécsben, apja I. Ferenc császár, anyja Mária Terézia királynő.

II. József  három leány után, negyedik gyermekként született, aki 1765-1780 között anyja mellett társuralkodó volt, majd 1780-tól magyar király is. A királlyá koronázásról és az eskütételről saját elhatározása szerint lemondott, hogy ne kelljen a magyar törvényekre esküt tennie, ezért kapta a „kalapos király” nevet. Nagy felháborodást keltett azzal, hogy a magyar koronát Bécsbe vitette.  Az egyik legjelentősebb intézkedése a türelmi rendelet volt 1781-ben, amely szabadabb vallásgyakorlást engedélyezett. Nevéhez kötődik az 1785. augusztus 22.-én kiadott Jobbágyrendelet, melyet az 1784-es erdélyi parasztfelkelés hatására, a jobbágyok életének javítása érdekében hozott. Ennek értelmében eltörölte a röghöz kötést, a jobbágyok botozását, valamint a halálbüntetést. Közel 6000 rendeletet hozott, átlagba napi kettőt, melyek végrehajtásával  apparátusa nem nagyon tudott megbirkózni. Ezt az uralkodó párost a felvilágosult abszolotizmus jellemezte, rendeletekkel uralkodtak, a rendi gyűlések összehívása nélkül.

II József arany érme dukát

Mária Terézia és II. József rendeletei fontos hangsúlyt helyeztek a birodalmi pénzügyekre. A csökkenő nemesfém készletek miatt réz aprópénzeket és papírpénzeket hoztak forgalomba. II. József 1766. június 16-án kelt rendelete szerint Nagybányán a pénzvereteken fel kellett tüntetni a pénzverőmesterek és ellenőrök neveinek kezdő betűit,azonban  ezt a rendeletet 1780-ban eltörölték.  Az éremtan és érmegyűjtés szempontjából  jó tudnunk, hogy a  verdejegyeket is szabályozták:
„A” az Bécs
„B” Körmöcbánya
„C” Prága
„E” Gyulafehérvár
„G” Nagybánya.

A rézpénzeken az „S” Szomolnok verdéit jelzik.

II.József 1782-ben megszüntette a pálos rendet és az érmegyűjteményüket az Érem- és Régiségtani Tanszéknek adományozta.

II.József  által kibocsájtott régi aranyérme, ezüstérme, és rézérme.

Aranypénzek Ezüstpénzek Rézpénzek
3 dukát 1 tallér 1 krajcár
2 dukát 1/2 tallér 1/2 krajcár
1 dukát 20 krajcár 1/4 krajcár
1/4 dukát 10 krajcár  
  3 krajcár  

 

A törökkel vívott háború alatt a kalapos király egészségi állapota nagyon megromlott, így 1790. január 28-án visszavonult, nem sokkal utána február 20-án elhunyt.
Magyarország a korona hazahozatalában reménykedett.

Kínálatunk megtekintése az alábbi linken

Források:
ELTE Éremtár

Beszeda Róbert – Pénzverés Erdélyben és Magyarországon
Dr. Unger Emil – Magyar Éremhatározó
Wikipédia