I. István ezüst denár

I. István, születési nevén Vajk, az utolsó magyar nagyfejedelem és az első magyar király. A magyarok országát, a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes keresztény állammá szervezte át. 1001. január 1-én /a Julian naptár szerint 1000. december 25-én/ koronázták meg.

I. István királlyá koronázásával jött létre a keresztény Magyar Királyság, amelynek szuverenitása az önálló pénzkibocsátás terén is megnyilvánult. Európához tartozása abban is kifejezésre jutott, hogy pénzverését a nyugat-európai denárrendszerhez igazította. Mivel szoros családi kapcsolatok fűzték a bajor uralkodóházhoz, a pénzverésben is a bajor, pontosabban a regensburgi mintát követte.

I. István ezüst érméi 2 típusban ismertek.

Az első, feltehetőleg már a koronázásra készült pénzének kibocsátása viszonylag rövid ideig tarthatott, az sem elképzelhetetlen, hogy csupán egyszeri alkalommal került rá sor.
Az érme előlapján a korabeli gyakorlattól eltérően nem a kibocsátó nevét tüntették fel, hanem Lance Regis (A király lándzsája) köriratban az uralkodó felhők közül kinyúló keze tart egy zászlós lándzsát, az ország szuverenitását kifejező hatalmi jelvényt, amilyenhez hasonlóval ábrázolták magát I. István királyt az 1031-ben készült koronázási paláston.
A hátlapon Regia Civitas (Királyi város) körirat, középen a jól ismert karoling templomábrázolásnak a honfoglalás kori magyar ötvösművészet szellemében átformált képe látható.
Az érme elő- és hátlapi képe, illetve körirata igen összetett koncepció alapján készült, ikonográfiai programjában utánozhatatlan módon keveredik az előképül szolgáló regensburgi denárok mintája a honfoglalás kori magyar ötvösművészet formakincsével.

I. István második verettípusát ezzel szemben már nem csupán presztízsokok, hanem a gazdasági szükséglet hívta életre. Az egyszerű, keresztett ábrázoló éremképű pénz előlapi körirata már megnevezi a kibocsátót - Stephanus rex /István király/ -, a hátlapon olvasható Regia Civitas (Királyi város) nem egy konkrét várost jelentett, hanem sokkal inkább a Magyar Királyságra utal.
Ez a verettípus jelenleg is több ezer példányban ismert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. István ezüstpénze egyszerű éremképével és köriratával hosszú időre mintát adott az őt követő uralkodók számára.

Kínálatunk megtekintése az alábbi linken

Forrás:
Wikipédia
Az Árpád-kori magyar pénzek Katalógusa I. (Tóth Csaba, Kiss József Géza, Fekete András)