Családok Éve

„Kétség sem fér hozzá, hogy a család és az otthon az, amely által az emberi társadalom legnagyobb erényei születnek, erősödnek és táplálkoznak.”
Sir Winston Churchill

Hazánkban 2018-at a Családok évének nyilvánította a Magyar Kormány. A programsorozat keretében különösen kiemelt szerepet kapnak a családtámogatási intézkedések, illetve azok megismertetése, népszerűsítése, a család értékeinek képviselete.

A családtámogatási rendszer egymásra épülő elemeit szimbolizálják az építőkockák, melyek a Családok éve egységes arculatát képezik központjukban a családot sematikusan megjelenő logóval. Az MNB által kibocsátott emlékérmék az arculati elemek elrendezésével új jelentést kölcsönöznek az építőkockáknak: hiszen az emlékérmék előlapján stilizált szív formában jelennek meg, mintegy a családot összefogó erőt jelképezve. A modern, játékos megfogalmazású érmék előlapján találhatóak a kötelező éremképi elemek, a felső köriratban a 10.000 Ft értékjelzés, alsó köriratban a Magyarország felirat, az érme középvonalán bal oldalon a 2018-as verési évszám, a jobb oldalon a biztonsági elemet is tartalmazó BP. verdejel.

Az emlékérme hátlapján a Családok éve logójának központi, egy családot sematikusan megjelenítő figurája látható. A kiegészítő arculati elemek mintegy oltalmazó épületként védik, otthonként veszik körbe a családot. Az érmeoldal üzenetét az „épület” alatt található CSALÁDOK ÉVE 2018 felirat teszi teljessé. Az emlékérmét tervező Endrődy Zoltán mesterjegye az „épület” motívumától balra található.

2018 Családok éve 10000 forint ezüst emlékérme

Forrás:
Magyar Pénzverő Zrt.